Wesselsky mlýn a jeho památková obnova (Konference)

Wesselsky mlýn a jeho památková obnova (Konference)

Věra a Jaroslav Královi, majitelé mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder a Fakulta stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě pořádali konferenci na téma Wesselsky mlýn v Loučkách a jeho památková obnova

pod záštitou Prof. Ing. Darji Kubečkové, PhD.,
děkanky FAST VŠB – TU v Ostravě,

dne 16. 4. 2013 od 9 hodin v Dělnickém domě v Odrách.

Tématem konference byl Wesselsky mlýn v Louimages/images/blog/2013-04-16-konference/konference/čkách u Oder, vodní mlýny a jejich specifičnost jako stavebního typu, dějiny mlynářství, technologie použité při památkové obnově a údržbě mlýna Wesselsky a jiných vodních mlýnů, revitalizace vodních mlýnů.Seznam přednášejících a anotace jejich příspěvků.

anotace si lze stáhnout po kliknutí na odkaz

Mgr. Lucie Augustinková
Stavební vývoj vodního mlýna Wesselsky v Loučkách

Mgr. Ivan Bartoš
Staré odrůdy ovocných stromů v mlýnských zahradách Poodří

Mgr. Alena Borovcová
Průběh památkové obnovy

Mgr. Petr Gašpárek Typologie mlýnů Ing. Radim Jarošek
Vodní mlýny jako součást krajiny v Poodří

Vlastislav Kolovrat
Tesař, obnova dřevěných konstrukcí

Mgr. Jana Koudelová, PhD.
Opomenuté stavby v areálu vodního mlýna Wesselsky v Odrách-Loučkách – doplnění aktu prohlášení za státem chráněnou památku

Bc. Radim Kravčenko
Obnova krovu a střešní krytiny jižního křídla hospodářské budovy areálu vodního mlýna Wesselsky

Ing. Arch. Igor Krčmář
Tradičně a postupně…

František Mikyška
Sekerník

Richard Mlýnek
Střecha, která se jen tak nevidí

Mgr. Jan Myška
Zprostředkování historie a technologie vodního mlýna

Mgr. Oldřich Schejbal
Okenní a dveřní kování ve mlýně Wesselsky

Mgr. Pavel Solnický
Prameny k dějinám vodních mlýnů

Ing. Pavel Šmíra, PhD. – Ing. Andrea Nasswettrová, PhD. Doc. Ing. Jana Pařílková – CSc., ing Jan Štěpánek
Horkovzdušná sanace dřevěných částí vodního mlýna Wesselsky

Milan Zavadil
Památková obnova interiéru víceúčelové budovy v areálu vodního mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder.

Ing. Vladan Mácha
Turbíny ve vodních mlýnech

Ing. Radim Kaluža
Průzkum biotického poškození objektu C

Ing. Arch. Hana Nezvedová, ing. Arch. Olga Zelinková
SHP vodního mlýna v Nezabudicích