Jak jsme stavěli vodní kolo

Jak jsme stavěli vodní kolo

Nové vodní kolo bylo instalováno na přelomu měsíců listopadu a prosince roku 2008. A jak stavění kola probíhalo?

Nejdříve pan Mikyška, což je řemeslník ve funkci sekerníka, zhotovil výrobní dokumentaci podle starých zákresů vodního díla k mlýnu z třicátých let minulého století a výkresů  mlýnského kola jednoho nadšeného studenta z devadesátých let minulého století. Pak podle dokumentace pan Mikyška se svými syny na podzim asi měsíc vyráběli ve své dílně na Sedlčansku mlýnské kolo. Má  průměr 3,66 m a šířku 2,20 m a je zhotoveno z tvrdého dubového dřeva. Kolo částečně  na zkoušku zkompletovali a pak zase rozebrali, rozebrané díly očíslovali, složili do balíků i s příslušenstvím tak, aby je mohli připravit k dopravě. Dvacátého pátého listopadu byly díly kola včetně hřídele (osy) kola, stavidel, vantroků, ložiskových domků, ocelových šroubů a svorníků o celkové hmotnosti asi 6 tun  přepraveny nákladním autem  do Louček. Tam se přepravili  svým osobním autem i Mikyškovi. A už to začalo!

Nejdříve se neobvyklý náklad složil za pomoci vysokozdvižného vozíku, pak se ohlížel terén, chystaly svaly i nářadí a malý televizní štáb se připravil naplňovat scénář. Hned odpoledne se objevil velký problém! Nastal s přenesením a uložením 5,40 m dlouhé a 1,5 tuny vážící hřídele kola do prostoru v náhonu tzv. lednice. Přístup k lednici z polohově výhodnějšího a bližšího místa byl ztížen rozbahněným a nerovným terénem. A tak se pan jeřábník Kočí rozhodl hřídel kola přenést z místa před mlýnem šikmo přes hřeben střechy a podél štítové stěny mlýna. Na první pokus to nevyšlo a teprve vysunutím nástavce ramene jeřábu se hřídel podařilo přenést. Bylo to „s fousem“, všichni si oddychli, střeše ani hřídeli se nic nestalo. Pak se ještě musela část hřídele z lednice prostrčit otvorem ve štítové zdi  do mlýna a při tom uvnitř mlýna nasunout do litinového prstence palečního kola se sdruženým čepem ložiska. Na protější straně lednice se hřídel musela usadit do bronzového domečku. To byly v chladném dni docela horké chvíle, ale nakonec se vše pomocí hydraulických zdviháků (heverů) podařilo.  Jeřábník, navigátoři i řemeslníci to zvládli na jedničku. A  to už byl  opravdu večer.

Druhý den ráno začala rodinná práce v 8 hodin. Po předchozím výškovém urovnání hřídele v obou ložiskách řemeslníci na hřídel nasadili sestavu 4 ramen – hranolů a ty vycentrovali. Potom do připraveného osazení v koncích ramen přišroubovali věnec z fošní. Pak již následovala závěrečná fáze  a to přitlučení vnitřního bednění kola prkny na pero a drážku a naražení 40 lopatek do drážek ve věncích. Kolo je celé dřevěné, spojované dřevěnými kolíky a ocelovými svorníky a příčně stažené ocelovými táhly. Sekerníkům pomáhal majitel  mlýna „mlynář Král“ a jeho pomocník Mirek. Pan Mikyška, jeho synové Petr a Jan pracovali vytrvale i v chladu a těžká práce jim vůbec nevadila. Majitelka pomáhala aspoň vařením  čaje pro zahřátí. Hodně vymrzal a pilně pracoval i kameraman  QQ studia Ostrava. Práce byly pro středeční den ukončeny a světla zhasnuty  ve 21 hodin.

Třetí den, 27.11.2008, Mikyškovi budovali tzv. cestu vody. Postavili vantroky, což jsou žlaby pro vodu, která přitéká na kolo shora, dále ovládání vantroků a stavidlo. Mezitím ještě pan Mikyška a majitelé stačili  udělat, stejně jako první den, rozhovory pro televizní pořad.

Práce spojené s instalací vodního kola byly zhruba hotovy, pokračovaly pak druhý týden v prosinci a to i s úpravami uvnitř mlýna a pracemi na mlýnské technologii  v přízemí a mezipatře mlýna. Mimo jiné byly seřízeny mlýnské kameny vyrobené ve Vídni ještě za Rakouska-Uherska a podařilo se roztočit mlýnské složení ze sladkovodních křemenců až z nich lítaly jiskry.

Průběh instalace vodního kola budete moci shlédnout v pořadu ČT 1 Chalupa je hra některé lednové či únorové úterý, přesné datum zatím neznáme.

Loučkovský mlýn má historii starou nejméně 400 let. V minulosti k mlýnu  náležela dvě vodní kola a třetí bylo k pile u objektu mlýna.  Poslední mlýnská kola zde byla stavěna zhruba před sedmdesáti lety. I dnes zaslouží obdiv promyšlenost celkové koncepce využití vodní energie, řešení ovládání, převodů ozubenými koly a zařízení mlýna. Zveme Vás k návštěvě, bude určitě mnoho k vidění a to nejen z minulosti.